Thông báo về phúc khiếu nại, phúc khảo điểm thi kết thúc môn học học kỳ 3 (2022-2023)

Ngày tạo 16/08/2023

 -  833 Lượt xem

Cao đẳng CTIM thông báo về việc khiếu nại điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ và phúc khảo điểm thi kết thúc môn học học kỳ 3 năm học 2022-2023 như sau:
1. Đối tượng: Tất cả sinh viên đã tham dự kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi kết thúc môn học học kỳ 3 năm học 2022-2023.
2. Thời gian: 
- Thời gian nhận đơn: Từ ngày 15/08/2023 đến 24/08/2023. 
- Thời gian thông báo kết quả: Ngày 31/08/2023.
3. Lệ phí: 
- Lệ phí phúc khảo 150.000 đ/01 môn học.
- Lệ phí thắc mắc, khiếu nại điểm: Không nộp lệ phí.
___________________
Download:
* Thông báo: Xem tiếp
* Mẫu đơn: Mẫu 01 - KT                         
                    Mẫu 02 - KT                     
                    Mẫu 03 - KT
* Hướng dẫn phúc khảo: Xem tiếp
* Hướng dẫn khiếu nại: Xem tiếp
phongkhaothi
x

 

Gọi 0977 65 66 69