THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 VÀ HỌC PHÍ HỌC LẠI CỦA KHÓA 18, 19, 20, 21

Ngày tạo 26/07/2021

 -  4.533 Lượt xem

Thông báo số 99/TB-CĐBC ngày 21/7/2021 về việc đóng học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 và học phí học lại khóa 18, 19, 20, 21

Nhằm hỗ trợ việc đóng học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 của Sinh viên, Phòng Kế toán - Tài vụ thông báo chỉ thu học phí những học phần học online, những học phần còn lại sẽ thu khi SV trở lại học tại trường, chi tiết đính kèm như sau: /Media/files/TB%2099%20Ve%20viec%20dong%20hoc%20phi%20HK%201%20nam%20hoc%202021%20-%202022%20va%20hoc%20phi%20hoc%20lai%20K18%2C%20k19%2C%20K20%20va%20K21%20(1).pdf

phongketoan
x

 

Gọi 0977 65 66 69