THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023 VÀ HỌC PHÍ HỌC LẠI CỦA KHÓA 20, 21, 22, 23

5.753 Lượt xem

Thông báo số 143/TB-CĐBC ngày 22/11/2022 về việc đóng học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023 và học phí học lại khóa 20, 21, 22, 23

Phòng Kế toán - Tài vụ hướng dẫn chi tiết cách thức Sinh viên đăng kí và lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp theo Thông báo đính kèm như sau:

 

 

 

 

phongketoan
Gọi 0977 65 66 69
x