THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ MÔN GDQP VÀ AN NINH NH 2022-2023

2.973 Lượt xem

Thông báo số 131/TB-CĐBC ngày 04/11/2022 về việc đóng học phí môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2022-2023

Phòng Kế toán - Tài vụ hướng dẫn chi tiết cách thức Sinh viên đăng kí và lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp theo Thông báo đính kèm như sau: /Media/files/TB%20131%20ve%20viec%20dong%20hoc%20phi%20mon%20GDQP%20va%20AN%20nam%20hoc%202022-2023.pdf

phongketoan
Gọi 0977 65 66 69
x