[THÔNG BÁO] Về việc hết hạn hợp đồng lưu trú Ký túc xá 03 tháng đối với sinh viên khoá 22 và đóng phí Ký túc xá đối với sinh viên khóa 24

Ngày tạo 27/10/2022

 -  4.892 Lượt xem

*LƯU Ý:
1. Sinh viên đóng phí lưu trú Ký túc xá qua số tài khoản của trường (Nhà trường không thu tiền trực tiếp tại phòng KT-TV).
- Tên tài khoản: TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
- Số tài khoản: 31010002404908 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (BIDV)
2. Mức phí lưu trú Ký túc xá 8 tháng tại Ký túc xá Cao đẳng CTIM
- Khu C:
+ Phí lưu trú Ký túc xá: 330.000 đồng/tháng
+ Phí vệ sinh: 30.000 đồng/tháng
=> Tổng số tiền sinh viên phải đóng: (330.000đ + 30.000đ)*8 tháng = 2.880.000 đồng (Hai triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng)
- Khu K:
+ Phí lưu trú Ký túc xá: 280.000 đồng/tháng
+ Phí vệ sinh: 30.000 đồng/tháng
=> Tổng số tiền sinh viên phải đóng: (280.000đ + 30.000đ)*8 tháng = 2.480.000 đồng (Hai triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng)

 

Phòng CTSV và QHDN
Gọi 0977 65 66 69
x