[THÔNG BÁO] Về việc làm hồ sơ lưu trú và đăng ký tạm trú đối với sinh viên khóa 25 đang lưu trú tại Ký túc xá Cao đẳng CTIM

Ngày tạo 08/08/2023

 -  812 Lượt xem

Phòng CTSV và QHDN
x

 

Gọi 0977 65 66 69