Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023

Ngày tạo 15/08/2023

 -  5.457 Lượt xem

Căn cứ vào Quyết định số 113/QĐ-CĐBC ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về ban hành Kế hoạch đào tạo trình độ cao đẳng năm học 2023-2024;
Nhà trường thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 như sau:
 

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69