Thông báo về việc phúc khảo, khiếu nại điểm thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021

Ngày tạo 05/05/2021

 -  421 Lượt xem

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp thông báo về việc phúc khảo, khiếu nại điểm thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

 

         Xem chi tiết thông báo tại đây

 1. Đối tượng: Tất cả sinh viên đã tham dự kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021.

 2. Thời gian:

 • Thời gian nhận đơn: Từ ngày 05/05/2021 đến 12/05/2021.

 • Thời gian thông báo kết quả: Từ ngày 18/05/2021 đến 20/05/2021.

 1. Lệ phí: Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/01 học phần.

 2. Phúc khảo: 

 • Bước 1: Sinh viên download các mẫu đơn tại https://ctim.edu.vn/quy-trinh-phuc-khao-giai-quyet-thac-mac-khieu-nai-diem-danh-gia-qua-trinh-va-7118754467.html
 • (hoặc đăng nhập vào website https://ctim.edu.vn => Phòng - Khoa => Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng => Văn bản => Quy trình phúc khảo, giải quyết thắc mắc, khiếu nại điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần).
 • Bước 2: Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào một trong các mẫu đơn: Giấy đề nghị phúc khảo (Mẫu 01-KT) hoặc Giấy đề nghị điều chỉnh điểm (Dành cho sinh viên - Mẫu 02-KT).
 • Bước 3: Sinh viên nộp lệ phí tại Phòng Kế toán và Tài vụ.
 • Bước 4: Sinh viên nộp Giấy đề nghị phúc khảo (kèm theo biên lai lệ phí phúc khảo) hoặc Giấy đề nghị điều chỉnh điểm tại Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng.
 • Bước 5: Sinh viên xem kết quả tại bảng thông báo của Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng hoặc trên website https://ctim.edu.vn => Phòng - Khoa => Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng => Thông báo hoặc https://ctim.edu.vn => Sinh viên => Thông báo.
 1. Hướng dẫn sinh viên khiếu nại điểm (nếu có):

 • Bước 2: Chọn “Xem điểm”

 

 

           

 • Bước 4: Kiểm tra, đối chiếu điểm tại bước 2 và điểm tại bước 3. Nếu có sự sai lệch về điểm thì sinh viên làm đơn khiếu nại điểm (nếu có).
 • Lưu ý: Sinh viên khiếu nại điểm thi kết thúc học phần không nộp lệ phí.

 

phongkhaothi
x

 

Gọi 0977 65 66 69