Thông báo về việc triển khai yêu cầu năng lực Tin học đối với sinh viên trình độ cao đẳng

Ngày tạo 27/05/2024

 -  2.742 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-CĐBC ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Cao đẳng CTIM ban hành Quy định về yêu cầu năng lực Tin học với sinh viên trình độ cao đẳng;

Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học

Liên hệ

15 Trần Văn Trà, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Q.7, Tp Hồ Chí Minh

Hotline/Tư vấn tuyển sinh: 091 6666 164 - 0977 65 66 69 - 0975 47 8484 - 0975 46 8484

Email: tuyensinh@ctim.edu.vn

Phòng Đào tạo: (028) 5 4135 008 - email: daotao@ctim.edu.vn 

Phòng Công tác sinh viên: (028) 5 4135 011 - email: vhven@ctim.edu.vn 

  

 
 
loading_ring_50.svg
Gọi 0977 65 66 69
x