Thông báo về đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2023-2024

Ngày tạo 02/11/2023

 -  3.847 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-CĐBC ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Cao đẳng CTIM về ban hành kế hoạch đào tạo trình độ cao đẳng năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) học kỳ 2 theo kế hoạch như sau:

Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học

Liên hệ

15 Trần Văn Trà, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Q.7, Tp Hồ Chí Minh

Hotline/Tư vấn tuyển sinh: 091 6666 164 - 0977 65 66 69 - 0975 47 8484 - 0975 46 8484

Email: tuyensinh@ctim.edu.vn

Phòng Đào tạo: (028) 5 4135 008 - email: daotao@ctim.edu.vn 

Phòng Công tác sinh viên: (028) 5 4135 011 - email: vhven@ctim.edu.vn 

  

 
 
loading_ring_50.svg
x

 

Gọi 0977 65 66 69