TIỀN ĐIỆN NƯỚC KÝ TÚC XÁ CTIM KHU C-K THÁNG 07/2022

4.815 Lượt xem

 
 
*LƯU Ý:
1. Hạn đóng tiền Điện&Nước Ký túc xá đến 15 giờ 00 ngày 20/8/2022 (Thứ Bảy). Các phòng không hoàn tất việc đóng tiền Điện&Nước Ký túc xá sẽ bị lập Biên bản xử lý, tạm ngưng sử dụng điện theo quy định.
2. Sinh viên đóng tiền Điện&Nước Ký túc xá qua chuyển khoản hoặc đóng thông qua ngân hàng (Nhà trường không thu tiền trực tiếp tại phòng KT-TV). Khi đóng tiền điện nước sinh viên phải ghi hõ Mã số sinh viên, họ và tên của người đại diện phòng, số phòng lưu trú.  Sau khi đóng tiền xong sinh viên liên hệ phòng KT-TV để lấy biên lai đóng tiền.
3. Sinh viên của phòng sau khi đóng tiền Điện&Nước Ký túc xá phải nộp biên lai đóng tiền Điện&Nước để Văn phòng Ký túc xá đối chiếu. Trường hợp sinh viên không nộp biên lai để đối chiếu xem như là chưa đóng tiền Điện&Nước.
4. Mọi thắc mắc về tiền Điện&Nước Ký túc xá sinh viên liên hệ Bộ phận Quản trị (Phòng Tổ chức - Hành chánh - Quản trị) để được hỗ trợ.
 
Phòng CTSV và QHDN
Gọi 0977 65 66 69
x