Tổ chức Đào tạo và triển khai cho SV học trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19

Ngày tạo 25/03/2020

 -  2.020 Lượt xem

Thực hiện công văn số 587/TCGDNN-ĐTCQ ngày 17 tháng 03 năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn ứng dụng Công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Trên cơ sở ôn tập cho Sinh viên những kiến thức đã học, đồng thời tiếp tục giảng dạy những nội dung mới của môn học theo kế hoạch học kì 2, đảm bảo tiến độ kế hoạch đào tạo của năm học 2019-2020.

Hội nghị đào tạo trực tuyến áp dụng CNTT vào công tác giảng dạy

Triển khai đồng bộ toàn trường. Đảm bảo chất lượng giảng dạy, học tập theo quy định. Tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học đúng quy định. Giảng viên dạy đúng, đủ nội dung của chương trình môn học. Thực hiện nghiêm túc việc điểm danh sinh viên; ghi chép vào các sổ đầy đủ, đúng quy định.

Hội nghị yêu cầu công tác thực hiện giảng dạy online diễn ra nghiêm túc, giám sát chặt chẽ

- Thời gian thực hiện: từ ngày 06/04/2020. Địa điểm giảng dạy: tại trường Cao đẳng CTIM. Yêu cầu: giảng viên lựa chọn sử dụng các phần mềm như Zoom Cloud Meeting, Hangout Meets, Google Classroom cho phù hợp với tính chất môn học, số lượng sinh viên. Giảng dạy theo thời khóa biểu đã đăng ký.

- Giờ học: buổi sáng từ 7h10 đến 11h00 - buổi chiều từ 13h00 đến 17h00. Thực hiện giải lao giữa giờ theo quy định.

Công tác giảng dạy online là thật sự cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp 

 

Phòng Truyền thông TTTS
Gọi 0977 65 66 69