TRA BƯỚC REN VÀ ĐƯỜNG KÍNH KHOAN TƯƠNG ỨNG

618 Lượt xem

Giảng viên: KS Phan Thành Tưởng

Bảng tra cứu đường kính lỗ khoan tương ứng để taro và tra cứu bước ren chuẩn theo chuẩn ISO nhằm xác định được các bước ren phổ biến đối với từng loại taro đồng thời xác định lỗ cần khoan trước khi taro, áp dụng cho cả taro tay hay taro bằng máy tarô chuyên dụng.

 

khoacongnghe
Gọi 0977 65 66 69
x