Trần Khánh Linh - Cựu HS THPT Cái Nước, Cà Mau

406 Lượt xem

Bạn Trần Khánh Linh sinh viên ngành Cơ khí K22, cựu học sinh trường THPT Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Hiện tại bạn đang là Kỹ thuật vận hành máy CNC tại Công ty TNHH TM - DV Đại Thành.

TTTS
Gọi 0977 65 66 69