Trường Cao đẳng CTIM ghé thăm các Doanh nghiệp đã ký kết nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022

Ngày tạo 31/12/2021

 -  1.970 Lượt xem

Nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Nhà trường và doanh nghiệp, ngày 29/12/2021 đại diện trường Cao đẳng CTIM đã có chuyến ghé thăm các doanh nghiệp đã ký kết hợp tác với Nhà trường nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022.

ThS. Nguyễn Thế Lực - Hiệu trưởng Nhà trường đến thăm Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên TP. Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Thế Lực - Hiệu trưởng Nhà trường đến thăm Trung tâm Dự báo nguồn nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. HCM

ThS. Vũ Hồng Vẹn - Trưởng phòng CTSV&QHDN và ThS. Phạm Văn Dũng - Trưởng khoa Công nghệ đến thăm Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước

ThS. Vũ Hồng Vẹn - Trưởng phòng CTSV&QHDN và ThS. Phạm Văn Dũng - Trưởng khoa Công nghệ đến thăm Công ty Nikkiso Việt Nam

ThS. Vũ Hồng Vẹn - Trưởng phòng CTSV&QHDN và ThS. Phạm Văn Dũng - Trưởng khoa Công nghệ đến thăm Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Mee

ThS. Vũ Hồng Vẹn - Trưởng phòng CTSV&QHDN đến thăm Công ty FPT Telecom

 
 
 
Thịnh Trần
Gọi 0977 65 66 69
x