Xưởng Cơ khí "tậu" mô hình thực hành mới cho sinh viên

Ngày tạo 11/01/2023

 -  1.597 Lượt xem

Nhằm giúp sinh viên nâng cao tay nghề trong quá trình học tập tại Xưởng. Khoa Công nghệ tiếp tục đầu tư mô hình Máy phay CNC mini vào trong giảng dạy

Nguyễn Hồng Sơn
x

 

Gọi 0977 65 66 69