CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI VỤ

Ngày tạo 06/03/2020

 -  15.087 Lượt xem

I. Chức năng:
- Thực hiện chức năng quản lý về nền kinh tế tài chính theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong quy chế về tổ chức và điều lệ quản lý vốn của HĐQT và quy chế tài chính của trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp
- Lập dự toán, thực hiện quyết toán ngân sách, quản lý các khoản thu chi, thực hiện đúng các quy định về quản lý kinh tế, tài chính phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo.
II. Nhiệm vụ:
- Thực hiện nhiệm vụ đơn vị đầu tư  trực thuộc HĐQT Trường về lĩnh vực xây dựng cơ bản, tổ chức việc thẩm định các dự án đầu tư, hồ sơ khảo sát thiết kế và lập các báo cáo dự toán, quyết toán công trình theo quy định của nhà nước về xây dựng cơ bản.
- Tổ chức các bộ máy và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp các cơ sở. Hướng dẫn các đơn vị Trung tâm cơ sở trực thuộc trong công tác dự toán, quyết toán các nguồn kinh phí theo đúng chế độ tài chính kế toán của nhà nước. Thực hiện công tác kiểm tra kế toán và xét duyệt quyết toán đối với đơn vị trực thuộc. Tổng hợp và báo cáo quyết toán đối với cơ quan cấp trên và cơ quan tài chính.
- Hằng năm, tháng báo cáo về công tác quản lý, phát triển, phân chia lãi suất cho hoạt động cổ phần của các cổ đông.
- Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho các đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch, tài chính, quản lý cơ sở vật chất và xây dựng cơ bản. Phối hợp với Phòng Tổ chức xem xét hồ sơ nhân sự, khả năng chuyên môn trình Hiệu trưởng bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc.
- Quản lý tổng thể về kế hoạch tuyển sinh, lao động tiền lương và các nguồn kinh phí khác.
- Có kế hoạch đảm bảo thu đủ các nguồn vốn và quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đó.
- Lập kế hoạch dự toán ngân sách năm, quý, tháng.
- Phân phối và hướng dẫn sử dụng hợp lý, tiết kiệm ngân sách được duyệt theo đúng chế độ, chính sách của nhà nước và kế hoạch tài chính đã được HĐQT thông qua.
- Quản lý các khoản thu chi như: quỹ lao động sản xuất, quỹ khen thưởng phúc lợi, tiền bán, nhượng, phạt về thiết bị, thu chi của căn tin, giữ xe và các dịch vụ khác……
- Giám sát các hoạt động tài chính toàn trường, đặc biệt của các cơ sở có hoạt động tài chính như hoạt động của các trung tâm và các dịch vụ khác.
- Cấp phát lương cho CB-CNV đúng hạn và học bổng cho sinh viên, học sinh theo quy định. Thanh toán công tác phí tiền tàu xe và các chứng từ khác đúng chính sách, đúng chế độ.
- Giao dịch với kho bạc và Ngân hàng, nơi trường mở tài khoản, thực hiện việc đối chiếu thường xuyên số dư hằng tháng, thực hiện tốt các quy định của kho bạc và ngân hàng.
- Theo dõi và hướng dẫn định mức chỉ tiêu cho các cơ sở thực tập và các hoạt động tài chính ở các đơn vị. Kiểm tra giám sát các kế toán ở các đơn vị. Qua đó giám sát việc chi tiêu, chống tham ô, lãng phí, điều hoà khi cần thiết.
- Phối hợp với các đơn vị hướng dẫn việc kế toán tài sản, vật tư, tiến hành kiểm kê đúng quy định.
- Giám sát các hợp đồng kinh tế, xác nhận đơn đặt hàng, phiếu giao hàng……
- Lập báo cáo quyết toán tài chính hằng tháng, quý năm, đúng thời hạn với số liệu chính xác, phân tích trung thực rõ ràng.
- Lưu trữ biên lai, chứng từ và các hồ sơ về tài chính theo đúng quy định.
phongketoan

Liên hệ

15 Trần Văn Trà, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Q.7, Tp Hồ Chí Minh

Hotline/Tư vấn tuyển sinh: 091 6666 164 - 0977 65 66 69 - 0975 47 8484 - 0975 46 8484

Email: tuyensinh@ctim.edu.vn

Phòng Đào tạo: (028) 5 4135 008 - email: daotao@ctim.edu.vn 

Phòng Công tác sinh viên: (028) 5 4135 011 - email: vhven@ctim.edu.vn 

  

 
 
loading_ring_50.svg
x

 

Gọi 0977 65 66 69