CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ngày tạo 06/03/2020

 -  969 Lượt xem

I. Cơ cấu tổ chức:

 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
01 Nguyễn Thị Tuyết  Kế toán trưởng
02 Lê Thị Thu Huyền  Phó trưởng phòng 
03 Trần Quốc Phượng  Nhân viên
04 Phạm Bạch Cam Li  Nhân viên

 

II. Liên hệ:

 

Số điện thoại: 028.54135010

 

 

phongketoan
Gọi 0977 65 66 69