Công ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật tuyển dụng tháng 04/2021

Ngày tạo 08/04/2021

 -  230 Lượt xem

NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

1. TRÁCH NHIỆM
 - Thực hiện sản xuất theo yêu cầu cấp trên
 - Hoàn thành công việc do cấp trên phân công. Chấp hành nộ quy, quy định của công ty.
 - Bảo quản trang thiết bị, máy móc trực tiếp sử dụng.
 - Báo cáo ngay cho cấp trên khi phát hiện các sự cố bất thường.
 - Tuân thủ các bảng hướng dẫn vận hành, vệ sinh máy, và các bảng qui định về an toàn lao động.
 - Tuân thủ quy trình sản xuất, các hướng dẫn khác được phổ biến trong quá trình sản xuất.
 - Thực hiện và duy trì 5S.
2. QUYỀN HẠN
  - Đề xuất phương án tối ưu để nâng cao năng suất và chất lượng.
 - Đề xuất ý kiến sửa chữa, đầu tư trang thiết bị, máy móc trong tổ.
3. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH
 - Bằng cấp: Tốt nghiệp từ THCS trở lên.
 - Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường nhà máy, công ty sản xuất 1 năm trở lên.
 - Có sức khỏe, nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm trong công việc,
 

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

1. TRÁCH NHIỆM
 - Thực hiện chế độ chính sách như hợp đồng lao động, thanh toán lương, thưởng, phúc lợi và các chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp; cập nhập dữ liệu tăng lương định kỳ;
 - Thực hiện kế toán thanh toán, các thủ tục liên quan tới xuất nhập khẩu, chuẩn bị hồ sơ hải quan;
 - Lập bảng kê khai doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (theo hợp đồng kinh tế), theo dõi thanh toán công nợ các hợp đồng kinh tế;
 - Thực hiện kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán ngân hàng, bảo hiểm xã hội;
 - Lập các loại biểu mẫu, sổ sách kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; Kiểm tra chứng từ để xác minh các nghiệp vụ tài chính;
 - Làm các báo cáo tài chính - kế toán theo quy định kế toán thống kê, kiểm tra, hướng dẫn làm các thủ tục thanh toán theo quy định của Luật kế toán và quy chế chi tiêu nội bộ cho NLĐ;
 - Thực hiện đi công tác giao dịch với ngân hàng, kho bạc, cơ quan BHXH, thuế vụ, hải quan,..
 - Kế toán công nợ khách hàng, NCC và công nợ nội bộ;
 - Thu thập thông tin, lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và các báo cáo khác để lập dữ liệu tổng kết tình hình tài chính;
 - Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu  cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách tài chính - kế toán;
2. QUYỀN HẠN
 - Được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân có đề nghị hồ sơ thanh toán thực hiện đầy đủ, chính xác, hợp lý, hợp lệ theo Luật kế toán và các quy chế nội bộ của công ty mới tiếp nhận hồ sơ.
3. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH
 - Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
 - Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán
 - Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công
 - Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định
 - Sử dụng máy vi tính thành thạo (Sử dụng thành thạo MS Office, khả năng tiếp nhận và sử dụng phần mềm kế toán)
 

TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

1. TRÁCH NHIỆM
 - Triển khai sản xuất theo kế hoạch, phân công cụ thể công việc cho nhân viên sản xuất thực hiện. Đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện của nhân viên.
 - Trực tiếp sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên sản xuất, xem xét bố trí tăng ca, tăng giờ đáp ứng tiến độ sản xuất.
 - Quản lý năng suất, chất lượng sản phẩm.
 - Phổ biến, hướng quy trình sản xuất; Giám sát việc sử dụng và bảo quản các thiết bị đo trong xưởng.
 - Cùng bộ phận kĩ thuật hướng dẫn và giải quyết các sự cố phát sinh.
 - Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các tổ viên chấp hành đúng qui trình, qui định về KTSX, kĩ thuật an toàn. Quản lí và sử dụng tốt các trang thiết bị sản xuất, phương tiện bảo vệ cá nhân trong tổ.
 - Lập phiếu đề nghị mua hàng theo yêu cầu của các bộ phận sản xuất.
 - Xây dựng kế hoạch làm việc theo ca đáp ứng yêu cầu sản xuất và kế hoạch sản xuất.
 - Làm thủ tục hành chính của tổ như lập phiếu thoả thuận tăng ca, đề nghị đặt mua, cấp phát dao cụ, CCDC, VPP cho xưởng SX.
 - Phối hợp với bộ phận Kế hoạch sản xuất (phòng tổng hợp) nhập dữ liệu, thống kê theo dõi các mục tiêu của xưởng sản xuất.
 - Tham gia xây dựng giáo trình đào tạo nhân viên, tổng hợp xây dựng hoàn thiện các vấn đề liên quan tới sản xuất, hướng dẫn đào tạo, đào tạo lại định kỳ cho nhân viên sản xuất.
 - Phối hợp với các bộ phận có liên quan đánh giá thực hiện đối sách nội bộ, đối sách với khách hàng khi xảy ra tình trạng hàng bất hợp cách, hàng lưu xuất tới khách hàng.
- Đôn đốc, giám sát thực hiện các nội quy an toàn điện, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động trong xưởng sản xuất.
 - Thực hiện, kiểm tra và duy trì 5S.
 - Tham gia xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý theo ISO 9001.
2. QUYỀN HẠN
 - Chủ động điều hành, sắp xếp và quản lý nhân sự trong tổ
 - Từ chối nhận vật tư, nguyên vật liệu, thiết bị,… không đúng chất lượng yêu cầu
 - Từ chối nhận người lao động khi người đó không đạt yêu cầu về trình độ nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn và các yêu cầu khác
 - Đề xuất các hình thức tạm dừng việc, chấm dứt, thanh lý hợp đồng đối với nhân viên không tuân thủ nội quy, kế hoạch làm việc, không đảm bảo và đáp ứng năng lực chuyên môn làm ảnh hưởng tới công việc sản xuất.
 - Được quyền xét duyệt cho nhân viên bộ phận nghỉ tối đa 01 (một) ngày.
3. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH
 - Bằng cấp: Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí hoặc các ngành có liên quan, ít nhất 1 năm kinh nghiệm;
 - Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.
 - Có khả năng lập kế hoạch, tư duy phân tích để có hoạch định, triển khai công việc hiệu quả; Kỹ năng hoạch định quy trình sản xuất; Kỹ năng xử lý và tham mưu xử lý các vấn đề nhanh chóng.
 - Sử dụng máy vi tính thành thạo (Sử dụng thành thạo MS Office)
 

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SẢN XUẤT

1. TRÁCH NHIỆM
 - Đảm bảo các dây chuyền sản xuất được vận hành trơn tru bằng cách kiểm tra, phát hiện và chỉ đạo bảo trì máy móc, cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất.
 - Báo cáo lỗi của dây chuyền sản xuất hoặc các vấn đề phát sinh từ con người hoặc các bộ phận khác cho quản lý.
  - Xác định lỗi và khắc phục sự cố
  - Cập nhật các phương pháp sản xuất và quy trình bảo trì thiết bị.
 - Lập trình và hỗ trợ nhân viên sản xuất trong quá trình sản xuất;
 - Lập quy trình gia công. Hỗ trợ thiết kế đồ gá phục vụ sản xuất;
 - Tuân thủ các bảng hướng dẫn vận hành, vệ sinh máy, và các bảng qui định về an toàn, vệ sinh lao động.
 - Thực hiện và duy trì 5S.
 - Tham gia áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý theo ISO 9001.
2. QUYỀN HẠN
 - Được tham dự các cuộc họp về xây dựng kế hoạch sản xuất, lập và duyệt các phương án thiết kế, phương án thi công và biện pháp an toàn
 - Tham gia quản lý toàn bộ chương trình gia công máy.
 - Được đề xuất hoặc cho dừng máy móc thiết bị khi có sự cố xảy ra, báo cáo kịp thời và tham mưu giải quyết khắc phục với cán bộ quản lý cáp trên.
3. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH
 - Bằng cấp: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành về kỹ thuật, quản lý sản xuất, cơ khí hoặc liên quan.
 - Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường nhà máy, công ty sản xuất.
 - Am hiểu về quy trình sản xuất và thử nghiệm sản phẩm, hiểu cơ chế hoạt động máy móc, dây chuyền sản xuất.
 - Sử dụng máy vi tính và các phần mềm cơ khí tốt; có sức khỏe tốt, đảm bảo các thời gian cần tăng ca.
 

TRƯỞNG NHÓM SẢN XUẤT

1. TRÁCH NHIỆM
 - Chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp về năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm và những vấn đề liên quan đến nhân sự trong ca sản xuất hoặc nhóm sản xuất.
 - Theo dõi quá trình sản xuất, thực hiện việc đo lường năng suất làm việc của công nhân so với định mức và có những điều chỉnh hợp lý để kiểm soát chi phí và đảm bảo sản phẩm được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn, tiến độ, kế hoạch được giao.
 - Kiểm tra việc thực hiện của nhân viên khi phân công công việc, kiểm soát giờ công, nhật ký vận hành, tiến độ, chất lượng, quy trình sản xuất,..
 - Tham gia quá trình đào tạo cho nhân sự mới
 - Chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản trang thiết bị, máy móc trong tổ.
 - Thực hiện việc báo cáo hàng ngày, hàng tuần về hoạt động của các chuyền, báo cáo ngay những sự cố đã xảy ra làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc…
 - Thực hiện, kiểm tra và duy trì 5S.
2. QUYỀN HẠN
 - Có quyền điều hành và quản lý nhân sự trong tổ
 - Được tham gia nghiệm thu và tiếp nhận đưa vào sử dụng các vật tư, nguyên vật liệu, thiết bị,… đạt yêu cầu thuộc phạm vi được phân cấp.
 - Được tham gia xét khen thưởng hoặc kiểm điểm, kỷ luật việc thực hiện kế hoạch làm việc
 - Được quyền xét duyệt cho nhân viên bộ phận nghỉ tối đa 1/2 ngày làm việc (1 buổi)
3. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH
 - Bằng cấp: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí.
 - Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường nhà máy, công ty sản xuất 1 năm trở lên.
 - Có khả năng tổ chức, sắp xếp và quản lý công việc.
 
Chi tiết liên hệ Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp
Số điện thoại: 028 541 35011
Phòng CTSV và QHDN
x

 

Gọi 0977 65 66 69