GIỚI THIỆU KHOA KINH TẾ - CTIM

4.150 Lượt xem

Khoa Kinh tế được thành lập cùng với sự thành lập trường CTIM năm 1999. Khi mới thành lập cho đến tháng 03/2011 khoa Kinh-Thương có tên gọi là Khoa Quản trị doanh nghiệp và đến tháng 04/2011 được đổi tên thành khoa Kinh-Thương. Đến ngày 01/11/2017 được đổi tên thành Khoa Kinh Tế

GIỚI THIỆU VỀ KHOA KINH TẾ

          Khoa Kinh tế được thành lập cùng với sự thành lập trường CTIM năm 1999. Khi mới thành lập cho đến tháng 03/2011 khoa Kinh-Thương có tên gọi là Khoa Quản trị doanh nghiệp và đến tháng 04/2011 được đổi tên thành khoa Kinh-Thương. Đến ngày 01/11/2017 được đổi tên thành Khoa Kinh Tế.

Hiện nay, Khoa Kinh tế đào tạo 03 ngành chính:

v Quản trị kinh doanh (QTKD)

v Kế toán (KT)

v Tài chính Ngân hàng (TCNH) 

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KINH TẾ

khoakinhte
Gọi 0977 65 66 69