Lịch thi Lần 2 (Thi lại), Học kì 1 năm học 2019-2020

Ngày tạo 19/05/2020

 -  1.062 Lượt xem

Sinh viên lưu ý có mặt đúng giờ, đúng phòng thi. 

Trường hợp sv vắng thi thì phải đăng ký học trả nợ vào năm sau.

khoacongnghe
Gọi 0977 65 66 69