Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng

355 Lượt xem

Quy định này quy định về mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng của Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69