SƠN, SỬA BÀN GHẾ, PHÒNG HỌC GIẢNG ĐƯỜNG A

540 Lượt xem

Để chuẩn bị cho công tác chào đón sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến, Trường CTIM đã tiến hành sơn, sửa bàn ghế, phòng học giảng đường A, góp phần tạo không gian học tập rộng rãi, thoải mái, đáp ứng được nhu cầu học tập cho sinh viên.

CTIM-TỪNG BƯỚC THAY ÁO MỚI

.

ptchc
Gọi 0977 65 66 69
x