Thời khóa biểu học trực tuyến HK2 NH 2019-2020

Ngày tạo 06/04/2020

 -  201 Lượt xem

Sinh viên Khoa Công nghệ xem thời khóa biểu HK2 NH 2019-2020.

Lưu ý: Đăng nhập học, điểm danh đúng giờ quy định.

khoacongnghe
Gọi 0977 65 66 69