Thời khóa biểu học tập trực tuyến Học kỳ 2 NH 2019-2020

12.153 Lượt xem

Căn cứ vào Kế hoạch số 17/KH-CĐBC ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về ban hành Kế hoạch đào tạo trực tuyến.

THỜI KHÓA BIỂU

(Thời gian học: bắt đầu từ ngày 06/4/2020)

KHÓA 20

Ngành Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Kế toán

Ngành Tiếng Anh

KHÓA 21

Ngành Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Kế toán

Ngành Tiếng Anh

Lưu ý:

- Ngày 06/4/2020 sinh viên bắt đầu học trực tuyến.

- Khi xem thời khóa biểu sinh viên có thắc mắc liên hệ Thầy Trung (Phòng Đào tạo), ĐT: 0985318018 (Zalo).

- Đối với Ngành Quản trị kinh doanh K20 có 4 lớp (C20QT1, C20QT2, C20QT3, C20QT4) sinh viên học theo đúng thời khóa biểu của lớp mình.

- Đối với các môn học có nhiều nhóm, sinh viên học đúng theo nhóm đã đăng ký online học trước tết Nguyên đán (Đã tổ chức học được 5 tuần).

- Đối với sinh viên trả nợ học phần, trước tết sinh viên đăng ký học vào lớp nào sẽ đi học theo đúng lớp đó.

 

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x