Thời khóa biểu sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 24 HK 1 NH 2022-2023 (Áp dụng từ ngày 08/8/2022) - Giai đoạn 1

28.203 Lượt xem

* Thời khóa biểu Giai đoạn 1, thời gian sinh viên bắt đầu học từ ngày 08/8/2022.

- Sinh viên các ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh học 02 môn: Tin học và Tiếng Anh 1

-  Sinh viên các ngành: CNKT điện, điện tử; CNKT Cơ khí; Tiếng Anh học 02 môn: Giáo dục chính trị và Tiếng Anh 1;

- Sinh viên các ngành: Kế toán và Tài chính - Ngân hàng học 01 môn Tiếng Anh 1.

* Ngoài ra sinh viên tất cả các ngành sẽ tham gia học tập chuyên đề kỹ năng nhiếp ảnh (chỉ học 01 chiều ngày 10/8/2022);  Tham gia Talkshow "Sinh viên Cao đẳng CTIM và Cơ hội nghề nghiệp tại FPT Shop" (chỉ tổ chức 01 buổi chiều ngày 12/8/2022).

Lưu ý
- Sinh viên xem danh sách Nhà trường đã gửi để biết mình học lớp nào, sau khi biết lớp mới có thể xem được thời khóa biểu hoặc sinh viên có thể đăng nhập bằng tài khoản cá nhân trên trang online.ctim.edu.vn (theo video clip hướng dẫn xem thời khóa biểu cách 2 để biết lớp học của mình, VD: C24TH1, C24CK2, C24QT1,...).
- Đối với một số lớp, môn Tin học có nhiều nhóm, sinh viên cần xem danh sách nhóm để biết mình thuộc nhóm nào và sẽ học theo thời khóa biểu tương ứng với nhóm đó.
- Đây là thời khóa biểu giai đoạn 1, sinh viên sẽ học đầy đủ các môn còn lại trong giai đoạn 2 ( Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu học từ ngày 22/8/2022).
- Tiết: 12345 (Buổi sáng) bắt đầu từ 7h:10 đến 11h:10 - Tiết: 67890 (Buổi chiều) bắt đầu từ 13h:00 đến 17:00.
- Mọi thắc mắc về Thời khóa biểu, sinh viên vui lòng liên hệ Cô Hương (Phòng Đào tạo), số điện thoại: 0964.328.820 để được hỗ trợ.
 
Danh sách nhóm Môn Tin học

Nhóm 1 - Tin học (Sáng thứ 5)

Nhóm 2 - Tin học (Sáng thứ 3)

Nhóm 3 - Tin học (Sáng thứ 7)

Nhóm 4 - Tin học (Sáng thứ 4) 

Nhóm 5 - Tin học (sáng thứ 3)

Nhóm 6- Tin học (Sáng thứ 3) 

Nhóm 7 - Tin học (Chiều thứ 3) 

Thời khóa biểu các lớp cụ thể như sau:

XEM TKB CÁCH 1:

XEM TKB CÁCH 2:

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x