Thời khóa biểu sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 25 HK 1 NH 2023-2024 (Áp dụng từ ngày 31/7/2023) - Giai đoạn 1 - Cập nhật ngày 04/08/2023

Ngày tạo 27/07/2023

 -  19.249 Lượt xem

* Thời khóa biểu Giai đoạn 1, thời gian sinh viên bắt đầu học từ ngày 31/7/2023.

- Sinh viên các ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh học 03 môn: Tin học, Tiếng Anh 1 và Giáo dục thể chất 1.

-  Sinh viên các ngành: CNKT điện, điện tử; CNKT Cơ khí; Tiếng Anh học 03 môn: Giáo dục chính trị, Tiếng Anh 1 và Giáo dục thể chất 1.

- Sinh viên các ngành: Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Logistics; Thương mại điện tử học 02 môn Tiếng Anh 1 và Giáo dục thể chất 1.

- Riêng sinh viên các lớp Công nghệ kỹ thuật cơ khí 1, Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2 và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử môn học Giáo dục thể chất 1 sẽ học từ Tuần 2 ( bắt đầu từ thứ 4 ngày 09/8/2023)

Lưu ý
- Sinh viên xem danh sách Nhà trường đã gửi để biết mình học lớp nào, sau khi biết lớp mới có thể xem được thời khóa biểu hoặc sinh viên có thể đăng nhập bằng tài khoản cá nhân trên trang online.ctim.edu.vn (theo video clip hướng dẫn xem thời khóa biểu cách 2 để biết lớp học của mình, VD: C25TH1, C25CK2, C25QT1,...).
- Đối với một số lớp, môn Tin học có nhiều nhóm, sinh viên cần xem danh sách nhóm để biết mình thuộc nhóm nào và sẽ học theo thời khóa biểu tương ứng với nhóm đó.
- Đây là thời khóa biểu giai đoạn 1, sinh viên sẽ học đầy đủ các môn còn lại trong giai đoạn 2 ( Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu học từ ngày 14/8/2023).
- Tiết: 12345 (Buổi sáng) bắt đầu từ 7h10 đến 11h10 - Tiết: 67890 (Buổi chiều) bắt đầu từ 13h00 đến 17h00.
- Mọi thắc mắc về Thời khóa biểu, sinh viên vui lòng liên hệ Cô Thắm (Phòng Đào tạo), số điện thoại: 039.294.3638 để được hỗ trợ.
 
Danh sách nhóm Môn Tin học
Thời khóa biểu các lớp cụ thể như sau:
 
+ XEM TKB CÁCH 1: