Thông báo lịch thi lần 2 HKI năm học 2018-2019

Ngày tạo 15/02/2020

 -  2.917 Lượt xem

1. Danh sách sinh viên dự thi: Xem chi tiết
2. Lịch thi: Xem chi tiết
3. Lệ phí thi lại: 130.00 VND/01 môn (Sinh viên nộp tiền thi lại tại Phòng Kế toán - Tài vụ)
 
Công văn thông báo lịch thi: click tại đây
Phòng Khảo thí và Kiểm định
Gọi 0977 65 66 69