Thông báo phúc khảo điểm thi kết thúc môn học lần 1 học kỳ 2 năm học 2023-2024

Ngày tạo 11/04/2024

 -  1.148 Lượt xem

Cao đẳng CTIM thông báo về việc phúc khảo điểm thi kết thúc môn học học kỳ II (2023-2024) - lần 1 như sau:
1. Đối tượng: Tất cả sinh viên đã tham dự kỳ thi kết thúc môn học học kỳ II (2023-2024) - lần 1.
2. Thời gian: 
-  Thời gian nhận đơn: 12/04/2024 đến 26/04/2024. 
-  Thời gian thông báo kết quả: Ngày 02/05/2024.
3. Lệ phí:
-  Lệ phí phúc khảo: Theo thông báo của Phòng Tài chính - Kế toán.
-  Lệ phí thắc mắc khiểu nại điểm: Miễn phí.
4. Hướng dẫn sinh viên phúc khảo điểm thi kết thúc môn học: 
- Bước 1: Sinh viên download mẫu đơn tại https://ctim.edu.vn/quy-trinh-phuc-khao-giai-quyet-thac-mac-khieu-nai-diem-danh-gia-qua-trinh-va-7118754467.html (hoặc sinh viên truy cập website https://ctim.edu.vn => Phòng - Khoa => Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng => Văn bản => Quy trình phúc khảo, giải quyết thắc mắc, khiếu nại điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc môn học).
-  Bước 2: Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào một trong các mẫu đơn: Giấy đề nghị phúc khảo (Mẫu 01-KT).
-  Bước 3: Sinh viên nộp lệ phí phúc khảo tại Phòng Tài chính - Kế toán. 
-  Bước 4: Sinh viên nộp Giấy đề nghị phúc khảo (kèm theo biên lai lệ phí phúc khảo) tại Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng.
-  Bước 5: Sinh viên xem kết quả.
5. Hướng dẫn sinh viên khiếu nại điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ và điểm thi kết thúc môn học:
-  Bước 1: Truy cập cổng thông tin đào tạo http://online.ctim.edu.vn, đăng nhập tài khoản cá nhân theo hình hướng dẫn
-  Bước 2: Chọn “Xem điểm”
-  Bước 3: Sinh viên truy cập http://diemthi.ctim.edu.vn/NH2023-2024-HKII để xem điểm Scan từ bảng điểm
-  Bước 4: Kiểm tra, đối chiếu, so sánh điểm chi tiết (ở bước 2) với điểm trong Bảng điểm Scan (ở Bước 3). Nếu có sự sai lệch về điểm thì sinh viên làm giấy đề nghị điều chỉnh điểm (Dành cho sinh viên - Mẫu 02-KT) và gửi về Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng.
 
===========
Biểu mẫu phúc khảo điểm: Tải về
Biểu mẫu khiếu nại điểm: Tải về

 

phongkhaothi
x

 

Gọi 0977 65 66 69