Trường CTIM rút ngắn chương tình đào tạo bậc Cao đẳng còn 2,5 năm

2.206 Lượt xem

Ngày 12 tháng 6 năm 2014, Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đã ký Quyết định Số 104/QĐ-CĐBC về ban hành Đề án Đào tạo bậc Cao đẳng hệ chính quy thời gian 2,5 năm.


Ngày 12 tháng 6 năm 2014, TS. Đặng Chí Chơn Hiệu trưởng trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đã ký Quyết định Số 104/QĐ-CĐBC về ban hành Đề án Đào tạo bậc Cao đẳng hệ chính quy thời gian 2,5 năm.

Theo đó, các Khoa trực thuộc Trường thực hiện điều chỉnh chương trình đào tạo theo tín chỉ và lập Kế hoạch giảng dạy chi tiết theo năm học 3 học kỳ. Như vậy, sinh viên theo học hệ Cao đẳng tại trường sẽ hoàn thành chương trình học trong thời gian 2,5 năm, rút ngắn thời gian học nửa năm.

 

Sinh viên CTIM sẽ sớm có cơ hội việc làm với chương trình đào tạo 2,5 năm
 
Đây là một lợi thế rất lớn đối với sinh viên tham gia học hệ Cao đẳng tại trường CTIM đối với học cùng hệ tại các trường khác. Việc rút ngắn thời gian học của sinh viên đồng nghĩa với việc sinh viên sẽ sớm ra trường, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tiền bạc, sớm tham gia đăng ký học liên thông lên bậc học cao hơn, có nhiều cơ hội việc làm, sớm đi làm để tự nuôi bản thân, giúp gia đình và đóng góp sức mình vào nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại.

 Đặc biệt,  sinh viên nào học tốt, biết lập kế hoạch, sắp xếp đăng ký môn theo thời khóa biểu khoa học, hợp lý thì sẽ có cơ hội tốt nghiệp trước 2,5 năm, sớm ra trường có được hành trang và khả năng để tiếp cận tốt với cơ hội việc làm sau khi ra trường.      
x

 

Gọi 0977 65 66 69