TUYỂN DỤNG: CÔNG TY TNHH TRƯNG BÀY SÁNG TẠO KINGWOOD

Ngày tạo 21/11/2023

 -  1.364 Lượt xem

CÔNG TY TNHH TRƯNG BÀY SÁNG TẠO KINGWOOD (VIỆT NAM) THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN (KTV) HÀN TIG, KTV HÀN LAZE, KTV VẬN HÀNH ROBOT HÀN, CNC (Số lượng: 10 người)

TTTS
x

 

Gọi 0977 65 66 69