23.02.21 MẪU CÂU DANH TỪ 02

Ngày tạo 23/02/2021

 -  132 Lượt xem

MẪU CÂU DANH TỪ 02

  1. NOUN +PREPOSITION + (PRO) NOUN

Ví dụ:

Câu 1. She has no idea of the value of money.

(Tạm dịch: Cô ta không có ý niệm gì về giá trị của tiền bạc).

Câu 2. Have you any use for this?

(Tạm dịch: Anh có xài cái này không?)

Câu 3. I have not the least interest in his plans.

(Tạm dịch: Tôi không quan tâm chút nào đến kế hoạch của hắn ta).

  1. NOUN + THAT + CLAUSE (tiểu cú)

Ví dụ:

Câu 1. There can be no doubt that he is intelligent.

(Tạm dịch: Chắc chắn hắn ta là một người thông minh).

Câu 2. Is there any likelihood that he will win the game?

(Tạm dịch: Có khả năng hắn thắng trận đấu không?)

Câu 3. He expressed a hope that you would soon be well again.

(Tạm dịch: Hắn ta mong rằng anh sẽ sớm khỏe lại).

  1. NOUN + (PREPOSITION) + CONJUNCTIVE + PHRASE (CLAUSE)

Ví dụ :

Câu 1. The knowledge of how to do it was not very common (phrase/ngữ đoạn).

(Tạm dịch: Biết cách làm việc đó không phải là chuyện tầm thường)

= The knowledge of how it should be done was not very common (clause/tiểu cú).

(Tạm dịch: Biết phải nên làm việc đó thế nào không phải là chuyện tầm thường).

 

(Hết phần mẫu câu danh từ)

 

 

Phòng TC-HC-QT
Gọi 0977 65 66 69
x