ACADEMIC WRITING MATERIAL - Công cụ hỗ trợ học tiếng anh hiệu quả

Ngày tạo 29/12/2022

 -  1.099 Lượt xem

Tài liệu Writing có tên là Academic Phrasebank, được soạn thảo bời Dr. John Morley tại University of Manchester. Tài liệu bao gồm những mẫu câu academics chuyên dùng cho mục đích khác nhau (ví dụ: chỉ ra theoretical gaps, nêu conflicting thoughts trong literature, đưa ra ví dụ dẫn chứng). Điểm tuyệt vời chính là các mẫu câu được xếp theo từng phần trong một academic paper, từ abstract, intro, đến cả conclusion và acknowledgement, phần nào bị ngắc ngứ thì cứ kéo tài liệu đến phần đó để học viết. 
 
 
 
Tài liệu trang University of Manchester: https://www.phrasebank.manchester.ac.uk/introducing-work/
 
Link sample: https://phrasebankresearch.net/wp-content/uploads/2019/10/Academic-Phrasebank-Sample-PDF-2018.pdf
khoatienganh
x

 

Gọi 0977 65 66 69