BQL các khu chế xuất và CN TP (HEPZA) - Đơn vị chủ quản CTIM

Ngày tạo 06/12/2016

 -  9.196 Lượt xemKHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN

KHU CHẾ XUẤT SÀI GÒN - LINH TRUNG

KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG II


Thanh Vương
x

 

Gọi 0977 65 66 69