BUỔI LÀM VIỆC GIỮA TRƯỜNG CTIM VÀ HỘI ĐỒNG ANH

444 Lượt xem

Buổi làm việc của trường CTIM với Hội đồng Anh hôm nay ngày 13/6/2022. Một định hướng rõ ràng và chuyên nghiệp hơn trong việc đánh giá năng lực ngoại ngữ mang tầm quốc tế của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và sinh viên các ngành của trường CTIM trong tương lai.

Buổi làm việc của trường CTIM với Hội đồng Anh hôm nay ngày 13/6/2022. Một định hướng rõ ràng và chuyên nghiệp hơn trong việc đánh giá năng lực ngoại ngữ mang tầm quốc tế của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và sinh viên các ngành của trường CTIM trong tương lai.

/Media/files/H-D-A-1.jpg

/Media/files/H-D-A-2.jpg

/Media/files/H-D-D-3.jpg

/Media/files/H-D-A-7.jpg

khoatienganh
Gọi 0977 65 66 69
x