Kế hoạch về hoạt động nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng năm học 2018-2019

Ngày tạo 07/03/2020

 -  3.276 Lượt xem

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp ban hành Kế hoạch về hoạt động nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng năm học 2018 - 2019.

Kế hoạch chi tiết tại đây:

Phòng QLKH và HTQT

Liên hệ

15 Trần Văn Trà, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Q.7, Tp Hồ Chí Minh

Hotline/Tư vấn tuyển sinh: 091 6666 164 - 0977 65 66 69 - 0975 47 8484 - 0975 46 8484

Email: tuyensinh@ctim.edu.vn

Phòng Đào tạo: (028) 5 4135 008 - email: daotao@ctim.edu.vn 

Phòng Công tác sinh viên: (028) 5 4135 011 - email: vhven@ctim.edu.vn 

  

 
 
loading_ring_50.svg
x

 

Gọi 0977 65 66 69