Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2014

Để xây dựng lực lượng đảng viên có năng lực, phẩm chất và đạo đức, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo và sự phát triển Nhà trường, Chi bộ trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp hết sức quan tâm đến công tác phát hiện, bồi dưỡng và tạo cơ hội để những quần chúng ưu tú được vinh dự kết nạp vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Được sự chuẩn y của Ban Thường vụ Đảng uỷ các Khu chế xuất và khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Sáng ngày 31/7/2014, Chi bộ trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Phạm Ngọc Quỳnh Châu – Phó trưởng Phòng Đào tạo.

Đến dự với buổi Lễ có TS. Đặng Chí Chơn – Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn Trường,  Ban chấp hành Đoàn trường, các đồng chí đảng viên sinh hoạt tại đại phương và đang công tác tại trường, các đồng chí trong nhóm phát triển Đảng cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.

x

 

Gọi 0977 65 66 69