Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X (NK 2015-2020)

Ngày tạo 13/02/2020

 -  6.793 Lượt xem

Ngày 10/3/2016, Chi bộ Trường cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020
Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Bình - Bí thư chi bộ và các đồng chí Đảng viên, Trưởng/Phó các Phòng/Khoa/Ban/Bộ môn/Trung tâm.

hoi-nghi-hoc-tap

Đ/c Phạm Xuân Bình - Bí thư chi Bộ phát biểu tại Hội nghị

Đến với Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Dũng - Chi ủy viên, Báo cáo viên (BCV) Đảng ủy các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh 3 chuyên đề về Kinh tế - xã hội; về Quốc phòng - an ninh; về Xây dựng Đảng.

hoi-nghi-hoc-tap

Đ/c Phạm Văn Dũng - Chi ủy viên, Báo cáo viên (BCV) Đảng ủy các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh báo cáo trước Hội nghị

Trong chuyên đề về Kinh tế - xã hội,  BCV xoay quanh 03 thành tựu mà Đại hội đã chỉ ra như:

Thứ nhất là Kinh tế tăng trưởng cao, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, cơ cấu chuyển định đúng định hướng (được thể hiện ở 7 chỉ số: GDP, GRDP, TFP, ICOR, cơ cấu kinh tế, thị trường lao động,Tỉ trọng đóng góp cho ngân sách)

Thứ hai là Quy hoạch, quản lý và phát triển đo thị có chuyển biến tích cực, đạt kết quả  thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh và hình thành đo thị văn minh, hiên đại;

Thứ ba là Giáo dục - đào tạo có chuyển biến tích cực; đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ góp phần tích cực vào qúa trình phát triển.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Đại hội còn chỉ ra 03 hạn chế yếu kém, 8 nguyên nhân hạn chế, yếu kém và đưa ra 12 chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ 2015-2020 về kinh tế xã hội.

hoi-nghi-hoc-tap

Quang cảnh toàn Hội nghị

Trong chuyên đề về quốc phòng - an ninh, BCV đã báo cáo trước Hội nghị về 6 thành tựu; 6 hạn chế, yếu kém và 05 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ 2015-2020Cuối cùng, Hội nghị đã nghe báo cáo chuyên đề xây dựng Đảng với 8 thành tựu; 8 hạn chế, yếu kém và các chỉ tiêu chủ yếu, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.

x

 

Gọi 0977 65 66 69