Môn thi, lịch thi, thời gian làm bài thi và thời gian làm thủ tục dự thi THPT 2016

Ngày tạo 16/06/2016

 -  3.642 Lượt xem

1. Môn thi và hình thức thi
- Tổ chức thi 8 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ.
- Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí thi theo hình thức tự luận; các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm; các môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm; đề thi môn Ngữ văn có 2 phần: đọc hiểu và làm văn.

2. Lịch thi, thời gian làm bài thi và thời gian làm thủ tục dự thi
(Kèm theo Công văn số 1078/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Minh Đại
Gọi 0977 65 66 69
x