[THÔNG BÁO] Về việc triển khai sinh viên đăng ký lưu trú Ký túc xá - Đợt 2 năm học 2023-2024

Ngày tạo 08/08/2023

 -  2.499 Lượt xem

Phòng CTSV và QHDN
x

 

Gọi 0977 65 66 69