BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Ngày tạo 13/03/2020

 -  1.375 Lượt xem

Nằm mục đích thiết thực phục vụ cho việc dạy và học ngoại ngữ, Khoa Ngoại ngữ thường xuyên tổ chức các buối báo cáo chuyên đề vào mỗi học kỳ của năm học cho sinh viên các khóa chuyên ngành tiếng Anh.

Một buối báo cáo chuyên đề với sinh viên K21 (HK 1 -NH 2019-2020)

Một buối báo cáo chuyên đề với sinh viên K21 (HK 1 -NH 2019-2020)

Một buối báo cáo chuyên đề với sinh viên K21 (HK 1 -NH 2019-2020)

Một buối báo cáo chuyên đề với sinh viên K19 (HK 3 -NH 2017-2018)

Một buối báo cáo chuyên đề với sinh viên K19 (HK 3 -NH 2017-2018)

khoatienganh
x

 

Gọi 0977 65 66 69