Danh sách mẫu đơn liên quan đến đào tạo của sinh viên

5.064 Lượt xem

Tổng hợp các mẫu đơn liên quan đến chương trình Đào tạo của SV

Mẫu 1A Giấy đề nghị xét thi TN
Mẫu 1B Giấy đăng ký thi lại TN
Mẫu 2 Giấy đề nghị chuyển ngành
Mẫu 3 Giấy đề nghị miễn học phần môn học
Mẫu 4A Giấy đề nghị học lại (đối với SV học ghép cùng với lớp học chính khóa)
Mẫu 4B Giấy vào lớp
Mẫu 4C Giấy đề nghị học lại

Mẫu 4D Giấy đề nghị học Môn GDQP&AN
Mẫu 5 Giấy đề nghị tra cứu điểm thi
Mẫu 6 Giấy đề nghị chấm phúc khảo TN
Mẫu 7 Cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc
Mẫu 8A Giấy đề nghị nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập
Mẫu 8B Giấy đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh
Mẫu 8C Giấy đề nghị học lại sau khi nghỉ học
Mẫu 9 Giấy đề nghị chuyển trường
Mẫu 10 Giấy đề nghị thôi học
Mẫu 11 Giấy đề nghị sinh viên được tiếp tục học
Mẫu 12 Giấy đề nghị chuyển xuống bậc Trung cấp CN
Mẫu 13 Giấy đề nghị phúc khảo bài thi tuyển sinh
Mẫu 14 Giấy xin xác nhận điểm Giáo dục thể chất
Mẫu 15 Giấy xin xác nhận điểm Giáo dục quốc phòng
Mẫu 16 Giấy xin đăng ký học phần trễ hạn
Mẫu 17 Giấy xin hủy học phần (Tổ chức lớp học riêng)
Mẫu 18 Giấy đề nghị học cải thiện điểm

Mẫu 01-KTKĐ Giấy đề nghị phúc khảo bài thi kết thúc học phần
Mẫu 02-KTKĐ Giấy đề nghị điều chỉnh điểm

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69