Danh sách sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 19, Khóa 20 và Khóa 21 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 2 - Năm 2022 (Chính thức)

Ngày tạo 13/01/2023

 -  2.650 Lượt xem

KHÓA 19:

+ Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Quản trị kinh doanh

KHÓA 20:

+ Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Quản trị kinh doanh

KHÓA 21:

+ Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Quản trị kinh doanh

Kế toán 

Tiếng Anh

Thông báo về cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 

 

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69