Thời khóa biểu sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 22 (Áp dụng từ ngày 21/09/2020)

Ngày tạo 28/08/2020

 -  55.086 Lượt xem

Căn cứ vào Quyết định số 118/QĐ-CĐBC ngày 14/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về ban hành Kế hoạch đào tạo bậc Cao đẳng chính quy năm học 2020-2021.

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 22 (2020-2023) XEM THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NH 2020-2021

 

CÁCH 1:

- Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản cá nhân trên trang online.ctim.edu.vn (Khuyến khích tất cả sinh viên nên xem thời khóa biểu bằng cách này)

- Thời khóa biểu cập nhật theo từng tuần học, cụ thể kịp thời đến từng sinh viên và rất dễ hiểu, dễ xem.

Lưu ý :

- Phòng A1.16 và A1.17 ( 02 phòng học này ở cạnh Khoa Công nghệ)

- Nếu sinh viên quên mật khẩu liên hệ Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp để được hỗ trợ.

- Sinh viên xem ngày bắt đầu học của từng môn để đi học cho chính xác.

- Yêu cầu sinh viên đi đúng nhóm, đúng thời khóa biểu của mình, nếu không đi đúng thời khóa biểu quy định sinh viên sẽ không được điểm danh, không có danh sách điểm kiểm tra và sẽ bị cấm thi.

CÁCH 2:

- Xem danh sách mình hiện đang được biên chế tại lớp nào, sau đó đối chiếu với thời khóa biểu của lớp tương ứng để xem.

- Đối với một số môn học có nhiều nhóm, sinh viên phải xem tên của mình nằm ở danh sách nhóm nào, sau đó đối chiếu với thời khóa biểu tương ứng nhóm đó để đi học cho đúng  (Môn Tiếng Anh 1 có 6 nhóm, Môn Tin học thực hành có 7 nhóm).

- Cách xem này áp dụng cho một số sinh viên chưa biết cách xem thời khóa biểu bằng tài khoản cá nhân, hoặc có lý dó nào đó không đăng nhập được bằng tài khoản cá nhân thì xem thời khóa biểu bằng cách này.

- Riêng phòng A1.16 và A1.17 ( 02 phòng học này ở cạnh Khoa Công nghệ)

Danh sách nhóm môn Tiếng Anh 1 (Click trực tiếp vào nhóm để xem)

- Nhóm 1

- Nhóm 2

- Nhóm 3

- Nhóm 4

- Nhóm 5

- Nhóm 6

Danh sách nhóm môn Thực hành Tin học (Học tại phòng máy tính) - (Click trực tiếp vào nhóm để xem)

- Nhóm 1

- Nhóm 2

- Nhóm 3

- Nhóm 4

- Nhóm 5

- Nhóm 6

- Nhóm 7

Danh sách lớp của sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 22 - (Click trực tiếp vào lớp để xem)

- Lớp Công nghệ thông tin 1

- Lớp Công nghệ thông tin 2

- Lớp Công nghệ thông tin 3

- Lớp Công nghệ kỹ thuật điện, điện từ

- Lớp Công nghệ kỹ thuật cơ khí 1

- Lớp Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2

- Lớp Công nghệ kỹ thuật cơ khí 3

- Lớp Quản trị kinh doanh 1

- Lớp Quản trị kinh doanh 2

- Lớp Quản trị kinh doanh 3

- Lớp Quản trị kinh doanh 4

- Lớp Quản trị kinh doanh 5

- Lớp Kế toán 1

- Lớp Kế toán 2

- Lớp Tài chính - Ngân hàng

- Lớp Tiếng Anh 1

- Lớp Tiếng Anh 2

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69