TKB sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 17 và Khóa 18 HK 2 năm học 2016-2017

Ngày tạo 08/12/2016

 -  4.404 Lượt xem

Lưu ý: đối với những học phần có nhiều nhóm, để xem TKB sinh viên đăng nhập vào trang online.ctim.edu.vn mục Thời khóa biểu -Lịch Thi. Sinh viên khóa cũ đăng ký học lại, vui lòng xem TKB bằng tài khoản cá nhân trên trang online.ctim.edu.vn.

Khóa 17

Lưu ý: đối với những học phần có nhiều nhóm, để xem TKB sinh viên đăng nhập vào trang online.ctim.edu.vn mục Thời khóa biểu -Lịch Thi.
Sinh viên khóa cũ đăng ký học lại, vui lòng xem TKB bằng tài khoản cá nhân trên trang online.ctim.edu.vn.

Minh Trung
Gọi 0977 65 66 69