Báo cáo quy chế đào tạo đối với sinh viên Cao đẳng Khóa 25 - Đợt 2 năm học 2023-2024

Ngày tạo 13/10/2023

 -  1.314 Lượt xem

Ngày 12/10/2023, Phòng QLĐT&KH, Phòng CTSV&QHDN - Trường Cao đẳng CTIM tổ chức “tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa” đợt 2 cho sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 25 năm học 2023-2024 nhằm phổ biến quy chế đào tạo và hướng dẫn sử dụng cổng thông tin đào tạo.

 

           Tham dự có các thầy, cô: ThS. Phạm Thị Dung, Trưởng phòng QLĐT&KH; ThS. Phạm Minh Trung, Phó Trưởng phòng QLĐT&KH, báo cáo viên; đại diện Phòng CTSV&QHDN và trên 300 sinh viên  Cao đẳng Khóa 25.

          Dịp này, sinh viên được phổ biến các quy chế, quy định về đào tạo như: chương trình và thời gian đào tạo; Kế hoạch đào tạo; Chuyển ngành, nghề; Tạm dừng và bảo lưu kết quả học tập; Công nhận và miễn trừ nội dung học tập; Điều kiện dự thi; Điều kiện và xếp loại tốt nghiệp,… Bên cạnh đó, sinh viên còn được hướng dẫn sử dụng cổng thông tin đào tạo để biết về cách thức đăng ký học phần trực tuyến;  Xem thời khóa biểu và điểm kiểm tra và thi kết thúc môn học,... Qua đó, giúp sinh viên chủ động thời gian trong học tập.

ThS. Phạm Minh Trung - Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học - Báo cáo viên

          Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa bắt đầu từ ngày 05/10 đến hết ngày 26/10/2023 (gồm các buổi chiều ngày 05, 12, 19 và 26/10). Sau khi kết thúc tuần sinh hoạt chính trị, các tân sinh viên thực hiện bài thu hoạch, nhằm tổng kết lại toàn bộ nội dung quan trọng đã học trong tuần sinh hoạt, đồng thời đưa ra được những quan điểm, suy nghĩa riêng về nội dung đã được phổ biến.

          Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của sinh viên, giúp sinh viên có ý thức hơn trong việc tuân thủ các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật,… Mặt khác, giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo, học tập và rèn luyện đối với sinh viên trong thời gian học tập tại trường. 

        

Sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 25 tham dự buổi báo cáo quy chế đào tạo

Một số hình ảnh tại buổi báo cáo:

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69