Báo cáo Quy chế Đào tạo theo học chế tín chỉ cho Sinh viên Cao đẳng Khóa 23 (2021-2024)

897 Lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-CĐBC ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM) về Tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho sinh viên năm học 2021-2022.

Sáng ngày 27 tháng 7 năm 2021, phòng Đào tạo tổ chức thực hiện Báo cáo chuyên đề trực tuyến về "Quy chế Đào tạo" cho Tân sinh viên Cao đẳng Khóa 23 (2021-2024) thông qua ứng dụng Zoom cloud meeting trong Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa.

Nội dung báo cáo chuyên đề:

Phần 1: Giới thiệu về đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Phần 2: Đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường CTIM

1. Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ 

2. Hướng dẫn khai thác thông tin trên cổng thông tin đào tạo online.ctim.edu.vn:

- Truy cập cổng thông tin, đổi mật khẩu và cập nhật thông tin cá nhân

- Đăng ký học phần trực tuyến

- Xem thời khóa biểu, lịch thi kết thúc học phần

- Xem điểm, cách tính điểm thành phần, trung bình chung

Phần 3: Hướng dẫn sinh viên sử dụng một số ứng dụng học tập trực tuyến

Một số hình ảnh tại buổi báo cáo chuyên đề trực tuyến:

Báo cáo viên ThS. Phạm Thị Dung - Trưởng phòng Đào tạo đang hướng dẫn sinh viên thực hiện Quy chế Đào tạo.

Sinh viên tham gia lớp học trực tuyến về chuyên đề báo cáo Quy chế đào tạo.

Giới thiệu những nội dung chính trong Quy chế đào tạo hiện hành.

Sinh viên hăng hái tham gia trò chơi "Giải câu hỏi trắc nghiệm" về những nội dung có liên quan trong Quy chế đào tạo, trên ứng dụng Kahoot, để ôn lại kiến thức vừa mới được hướng dẫn.

Top 3 sinh viên giải câu hỏi trắc nghiệm đúng với thời gian nhanh nhất.

Báo cáo viên Thầy Phạm Minh Trung - Phó Trưởng phòng Đào tạo đang hướng dẫn sinh viên Khai thác thông tin trên cổng thông tin đào tạo online.ctim.edu.vn.

Hướng dẫn sinh viên thực hiện việc đăng ký học phần trực tuyến trên cổng thông tin đào tạo.

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x