Thời Khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2019-2020 (Khóa 20 và Khóa 21)

Ngày tạo 08/12/2019

 -  5.247 Lượt xem


Hiện tại máy chủ đang bị lỗi, nên sinh viên không thể truy cập vào tài khoản cá nhân trên trang online.ctim.edu.vn để xem thời khóa biểu được, Nhà trường sẽ sớm khắc phục lỗi này. Một số sinh viên đã đăng ký học phần online, vì lý do nào đó quên lưu thời khóa biểu, nên không biết lịch học, tạm thời sinh viên có thể xem thông tin về thời khóa biểu ở phía dưới. Trường hợp sinh viên đăng ký học lại hoặc chưa đăng ký học phần theo kế hoạch, sinh viên có thể nhận đơn đăng ký học phần trễ hạn tại Khoa để đăng ký bổ sung (Sinh viên có thể tải tại đây).

 

THỜI KHÓA BIỂU

 

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ

Khoa Kinh tế

Khoa Ngoại Ngữ

Phòng Đào tạo

 

Lưu ý:

-    Sinh viên khoa của khoa nào click xem thời khóa biểu của khoa đó.

-  Đối với sinh viên Khóa 21 các môn: Tin học (Xem thời khóa biểu Khoa CNTT), Tiếng Anh 2 (Xem thời khóa biểu Khoa Ngoại ngữ), Giáo dục chính trị, pháp luật, Giáo dục thể chất 2 (Xem thời khóa biểu Phòng Đào tạo).

-      Học kỳ 2 có một số môn học >=75 giờ, Phòng Đào tạo sẽ chạy lịch tăng tốc 1 tuần 2 buổi và các buổi học này sẽ bố trí vào các tuần học cuối, sinh viên xem các môn này như sau:

  1. Môn Giáo dục chính trị:

- Sinh viên lớp C21QT1, C21QT2: học sáng thứ 4 (11/12/2019), Phòng A1.11 và các buổi tăng tốc trong 03 tuần cuối vào sáng thứ 3 sau khi kết thúc môn Giáo dục thể chất 2.

-   Sinh viên lớp C21KT, C21TH1, C21TH2: lịch học đổi lại, sinh viên sẽ học vào chiều thứ 2 (09/12/2019), Phòng A1.11 và các buổi tăng tốc trong 02 tuần cuối vào sáng thứ 6.

   2. Môn Điện cơ bản: Sinh viên lớp C21DDT: học chiều thứ 5 (12/12/2019) sẽ học lý thuyết trong 3 tuần, tại xưởng Điện cơ bản, sau khi kết thúc học lý thuyết sinh viên sẽ học thực hành và các buổi tăng tốc vào sáng thứ 5 vào 3 tuần cuối trước khi kết thúc môn học.

-     Đối với các môn có nhiều nhóm, lúc đăng ký lịch học sinh viên bắt buộc phải nhớ mình đã đăng ký vào nhóm nào?, thời khóa biểu và phòng học ra sao?. Đề nghị sinh viên đi học đúng nhóm mình đã đăng ký.

-  Trường hợp sinh viên tải file về bị lỗi font không đọc được khi truy cập bằng điện thoại di động, sinh viên có thể tải và xem tại đây.

   Nếu có thắc mắc về thời khóa biểu khi xem, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp tại khoa của mình để được giải thích, các môn Giáo dục thể chất 2, pháp luật, Giáo dục chính trị liên hệ phòng Đào tạo.

 

Giải thích:

-      C20: Cao đẳng khóa 20

-      C21: Cao đẳng khóa 21

-      TH1: Công nghệ thông tin 1,…

-      DDT: Điện, điện tử

-      CK1: Cơ khí 1,…

-      QT1: Quản trị kinh doanh 1,…

-      KT: Kế toán

-      TA: Tiếng Anh

-      Tiết 12345: học buổi sáng

-      Tiết 678910: học buổi chiều

Minh Trung
Gọi 0977 65 66 69