THÔNG TIN KÝ KẾT ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Ngày tạo 12/03/2020

 -  1.156 Lượt xem

Lễ ký kết đào tạo liên thông giữa trường Cao đẳng CTIM và Trường Đại học Kinh Tế. Một tín hiệu vui và tương lai tươi sáng cho sinh viên Trường CTIM nói chung và sinn viên ngành tiếng Anh nói riêng.

Lễ ký kết liên thông giữa trường Cao đẳng CTIM và Trường Đại học Kinh Tế

Lễ ký kết liên thông giữa trường Cao đẳng CTIM và Trường Đại học Kinh Tế

Sinh viên Khoa tiếng Anh trong buổi gặp gỡ và trao đổi với các thầy , cô Trường ĐH Kinh Tế

Sinh viên CTIM trong buổi gặp gỡ và trao đổi với các thầy , cô Trường ĐH Kinh Tế

Sinh viên Khoa tiếng Anh trong buổi gặp gỡ và trao đổi với các thầy , cô Trường ĐH Kinh Tế

khoatienganh
x

 

Gọi 0977 65 66 69