Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM) đã có buổi gặp mặt và làm việc với Viện Nghiên cứu Giáo dục và Quản trị Kinh doanh (EBM)

2.759 Lượt xem


      Nhằm nâng cao tốt vai trò phối hợp công tác quản lý giáo dục đối với công tác giáo dục kỹ năng sống và các hoạt động tổ chức giáo dục ngoài giờ chính khóa, ngày 12 tháng 11 năm 2019 Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM) đã có buổi gặp mặt và làm việc với Viện Nghiên cứu Giáo dục và Quản trị Kinh doanh (EBM).


      Buổi gặp gỡ và làm việc xoay quanh những vấn đề về nâng cao tốt vai trò  phối hợp công tác quản lý giáo dục đối với công tác giáo dục kỹ năng sống và các hoạt động tổ chức giáo dục ngoài giờ chính khóa, đông thời phối hợp tổ chức chuyển giao các công trình, dự án nghiên cứu, tổ chức các buổi hội thảo khoa học, trao đổi với các bộ môn kỹ năng, quản trị tài chính, doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng Bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, song xanh, cập nhật công nghệ 4.0, SmartCity, Tiết kiệm năng lượng, các chương trình ngoại khóa, hướng dẫn thực tập cho sinh viên và một số vấn đề quan trọng khác.
     

      Buổi gặp gỡ và làm việc thành công tốt đẹp. Hai bên sẽ tiến đến việc ký kết hợp tác vào ngày 16 tháng 11 năm 2019.


Phòng CTSV và QHDN
x

 

Gọi 0977 65 66 69